Rå Lineolie 1 ltr
search
  • Rå Lineolie 1 ltr

Rå Lineolie 1 ltr

56,95 kr.
Ekskl. moms
Stkpris v/ 12 stk, -10%

99781419
 

Hurtig levering, 1-3 hverdage

 

Fri fragt ved køb over 1500,-

Rå Lineolie 1 ltr

Rå Linolie bruges til behandling af gulve.

Sten-, klinke- og marmorgulve påføres følgende blanding:

Denne behandling kan også bruges til ubehandlede fyrretræsgulve og møbler.

Vigtigt: Rå Linolie er selvantændelig - Klude og lignende, skal i lufttæt plastpose efter brug.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Indånding: - Søg frisk luft.
- Søg læge ved vedvarende ubehag.
- Hold den tilskadekomne under opsyn.
Indtagelse: - Skyl munden grundigt.
- Drik 1-2 glas vand i små slurke.
- Søg læge ved ubehag.
Hud: - Fjern straks forurenet tøj.
- Vask huden med vand og sæbe.
- Søg læge ved vedvarende ubehag.
Øjne: - Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 minutter.
- Spil øjet godt op.
- Fjern eventuelle kontaktlinser.
- Søg læge ved fortsat irritation.
Forbrænding: - Skyl med vand, indtil smerterne ophører.
- Fjern tøj, som ikke er fastbrændt.
– Søg læge/sygehus.
- Fortsæt om muligt skylningen til lægen overtager behandlingen.
Øvrige oplysninger: - Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatablad eller etiket.
99781419
12 Varer