Du kan reklamere over en vare enten via Email eller telefon.

Eventuelle fejl eller mangler ved levering fra CleanXpert.dk, skal påberåbes i rimelig tid efter, at du har opdaget fejlen. Det er din pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Hvis du opdager en fejl, skal du hurtigt rette henvendelse til CleanXpert.dk Du kan som udgangspunkt kun klage over fejl, der viser sig senest to år efter du har fået varen leveret.

For varer med begrænset holdbarhed, er klagemulighederne ligeledes begrænset til den holdbarhedsperiode som CleanXpert.dk har stillet dig i udsigt.

Du kan også reklamere over en vare ved at tage kontakt til kundeservice på tlf. 70 222 233 eller ved at aflevere varen hos CleanXpert.dk, Blegdamsvej 78, 2100 København Ø.

 

ERHVERVSKUNDE
Som erhvervskunde har man 1 års reklamationsret.

 

PRIVAT PERSON
Som privatkunde har man 2 års reklamationsret.

 

Dette betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Dette betinger selvfølgelig at reklamationen er berettiget.