Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra CleanXpert.dk. Betingelserne gælder i de tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem dig som køber og CleanXpert.dk

Din ordre vil blive ekspederet hurtigst muligt, dog tidligst den først kommende hverdag fra bestillingstidspunktet.

Aftalen (ordren), indgås kun på dansk. Det er ikke muligt at tilgå ordren efterfølgende via vores webside. Hvis du ønsker at få tilsendt et nyt eksemplar af ordren per e-mail, så send en e-mail til ordre@cleanxpert.dk

Bestilling & Levering
Ved ikke skriftlig afgivelse af ordrer eller ved skriftlig ordreafgivelse uden CleanXpert varenummer, bærer ordregiver det fulde ansvar for at det er de korrekte varer som leveres. I tilfælde af forkert leverance bærer ordreafgiver alle omkostninger, herunder returfragt, returgebyr ved returnering samt fragt- og leveringsomkostninger ved genlevering.

Ved genlevering påføres kunden fragtomkostning uanset ordrestørrelse.

Levering sker kun til registreret firmaadresse. Levering til privatadtesse er ikke muligt. Private som ønsker at handle med CleanXpert bedes angive en firmaadresse eller pakkeshop hvor der kan leveres til. Ved leverance af paller til private efterfaktureres omkostninger forbundet hermed.

- Ved levering på paller skal der ved levering afleveres byttepalle/r til fragtmanden.  Manglende byttepalle/r fakturesres til dagspris

Reparation og Service af maskiner
Ved bestilling af reparation & service på maskiner, giver kunden samtykke til at der bliver udført reparationsarbejde i det omfang som er nødvendigt, for at maskinen kan fungere igen.

Såfremt kunden ønsker et overslag over hvad der skal udføres og ikke ønsker arbejdet udført betales for medgået tidsforbrug dog minimum kr. 150,-.

Køb med Cash Back tilbud gælder udelukkende ved køb til priser og rabatter oplyst på vores hjemmeside.
Der gives ikke cashback på aftalte priser.

Varer solgt på kredit forbilver CleanXpert ApS's ejendom indtil det fulde beløb er betalt.

 

Leveringstidspunkt og transport

Leveringstiden afhænger af de varer du har bestilt. Denne leveringstid vil være vejledende indtil andet oplyses af www.cleanxpert.dk - Leveringstiden er normalt 2-5 hverdage.

Når din ordre er behandlet, bliver leveringsdatoen oplyst på e-mail og telefon (såfremt mobilt telefonnummer er oplyst ved bestilling), og der afsendes en e-mail med alle instruktioner om levering mv.

Dette gælder dog ikke specialvarer, som f.eks. skal fremstilles eller er i restordre på en af CleanXpert.dk´s leverandørers fabrikker. Bemærk at der på grund af fluktuationer i branchens aktivitetsniveau, kan forekomme længere leveringstider på enkelte produkter. Dette bliver aftalt ved bestilling.

Ved forgæves levering afholdes køber alle udgifter i forbindelse med genlevering.

CleanXpert ApS kan efter individuel vurdering pålægge køber gebyr for indbæring, såfremt levering på det aftalte sted er svært tilgængelig, eller på anden måde kræver ekstra tid eller resurser for at kunne gennemføres. CleanXpert ApS vil i sådanne tilfælde inhente købers accept, inden leveringen gennemføres. CleanXpert ApS forbeholder sig retten til at annullere en ordre, såfremt enighed ikke kan opnås omkring leveringspris og –betingelser.

 

Ved forsinket levering

Der kan forekomme afvigelser og forsinkelser på hele eller dele af ordren. Skulle dine varer ikke leveres efter forventningerne, kan du kontakte kundeservice på telefon 70 222 233.

Levering af varer fra CleanXpert.dk anses for sket, når kunden har fået varerne udleveret.

Forsendelsen af varerne sker med den af CleanXpert.dk egne fragtfirmaer eller hvad der her er aftalt mellem CleanXpert.dk og den aktuelle leverandør.

Force majeure – ansvarsfritagelse
Leveringstiden udskydes uden ansvar for os, såfremt rettidig levering hindres eller forsinkes af omstændigheder uden for vor kontrol, herunder men ikke
begrænset til: strejke, lock-out, arbejds-konflikter, brand, krig, valutarestriktioner, transportuheld eller mangel på transportmidler, almindelig varemangel, mangler ved eller forsinkelse med leverancer fra underleverandører, samt sammenbrud i egne kommunikationssystemer og andre driftsforstyrrelser. Afgivne ordre er bindende.

 

Dokumentation og vejledning

Hvis der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, kan disse findes under det pågældende produkt på www.cleanXpert.dk
CleanXpert.dk indestår for, at varerne opfylder kravene til CE-mærkning.
På www.cleanxpert.dk kan der på alle produkter downloades nødvendige datablade der måtte foreligge tilgængeligt fra producenten

 

Reklamation

Eventuelle fejl eller mangler ved levering fra CleanXpert.dk, skal påberåbes i rimelig tid efter, at du har opdaget fejlen. Det er din pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Hvis du opdager en fejl, skal du hurtigt rette henvendelse til CleanXpert.dk. Du kan som udgangspunkt kun klage over fejl, der viser sig senest 1 år efter du har fået varen leveret. For varer med begrænset holdbarhed, er klagemulighederne ligeledes begrænset til den holdbarhedsperiode som CleanXpert.dk har stillet dig i udsigt.

Du kan reklamere over en vare ved at tage kontakt til kundeservice på telefon 70 222 333 eller ved at aflevere varen hos CleanXpert.dk - Blegdamsvej 78, 2100 København Ø.

Som virksomhed kan du op til 1 år enten få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Dette betinger selvfølgelig at reklamationen er berettiget.

 

Fortrydelsesret (kun virksomheder)

Fortryder du købet, kan du for egen regning returnere varen til nedenstående adresse senest 8 dage efter modtagelsen.

Varer tages retur, såfremt følgende er overholdt:

 • Varen returneres, kun efter forudgående aftale, til CleanXpert ApS
 • Varen returneres i originalemballagen
 • Kemi returneres i ubrudt emballage & må ikke have været udsat for temperaturer under 8 grader celsius
 • Faktura skal fremvises
 • Specielt hjemtagede varer tages ikke retur, herunder stiger og maskiner
 • Returvarer fratrækkes 20% af salgsprisen til dækning af værdiforringelse og lagerhåndtering samt pålægges kr. 125,00 i administrationsgebyr.
 • Kundens tilgodehavende returneres indenfor 30 dage

 

Farligt gods

Der kan forekomme tillæg for farligt gods på enkelte typer produkter. Dette tillæg udgør DKK 495,- ekskl. moms pr. ordre. Det er et gebyr der pålægges hele den samlede ordre, hvis blot én vare er mærket som farligt gods. Det fremgår af varens beskrivelse om den er farligt gods og tillægget reguleres i kurven INDEN du har gennemført ordren.

 

Afgifter

På produkter, hvor der er afgift, er denne afgift lagt i varens pris på webshoppen. Derfor tillægges aldrig yderligere gebyrer eller lignende efter ordreafgivelsen.

 

Ansvar

CleanXpert.dk kan ikke stilles til ansvar for om kunden afgiver korrekt ordre på shoppen.

Det er ALTID kundens ansvar, at den afgivne ordre på www.cleanxpert.dk er udfyldt korrekt. Der ydes INGEN erstatning på økonomiske tab ifm. forsinket levering af produkter, som har hindret andet arbejde. Dette gælder uanset om det er fragtfirmaet, en af CleanXpert.dk´s leverandører eller CleanXpert.dk, der påtager sig skylden for forsinkelsen.

Ansvaret for de bestilte varer overgår til dig som kunde, i det øjeblik varerne leveres på den af køber angivne adresse og uden modtagerkvittering. Varerne sættes dermed af på leveringsadressen selvom du ikke er hjemme og ikke har kvitteret for modtagelsen.

Fragtmanden vil dog altid, om muligt forsøge at kontakte dig, hvis du ikke er hjemme på leveringsdagen, for at aftale nærmere vedrørende leveringen.

 

Vigtigt vedr. leveringsdagen.

Vi gør opmærksom på at fragtfirmaerne ikke altid overholder leveringsdatoen og derfor kan der forekomme leveringsforsinkelser / forskydelser.

Chaufføren aflæsser varerne på nærmeste tilgængelige vej i forhold til din leveringsadresse samt ved nærmeste trappe, afsats eller lign.

 

Pris og betaling

Hos CleanXpert.dk kan du bestille dine varer online og betale via:

 • Leverandørservice  (Her)
 • Bankoverførsel (til konto nr. 5013 1162534
 • Danske netbankbetaling
 • Dankort/Visadankort
 • Visa Elektron
 • Visakort
 • Maestro kort
 • Mastercard
 • Diners Club
 • VIABILL (kræver kreditgodkendelse – du bliver viderestillet til VIABILL website)
 • Kreditaftale (kun virksomheder) - kontakt kundeservice på salg@cleanxpert.dk eller på telefon 70 222 233 for nærmere information

Alle priser i shoppen CleanXpert.dk vises ekskl. moms.

Fortrydelsesret (kun private)

Varer kan tages retur, efter nærmere aftale.

CleanXpert.dk yder 14 dages fortrydelsesret (kun til private), gældende fra den dag du modtager dine varer. Fortryder du købet skal CleanXpert underrettes herom senest 14 dage efter den dag, varerne blev modtaget. Du har altid pligt til at returnere varerne i væsentlig samme stand og mængde som leveret af CleanXpert.dk

 • Eventuelle omkostninger i forbindelse med returnering af varer afholdes af køber.
 • Fortrydes købet kan modtagelse enten nægtes ved levering eller varerne kan efterfølgende returneres som returvarer.
 • Specielfremstillede varer har, efter accept på ordredatoen, ingen fortrydelsesret.
 • Kemi returneres i ubrudt emballage & må ikke have været udsat for temperaturer under 8 grader celsius
 • Når du har accepteret køb af en special-skaffevare, frafalder din fortrydelsret. Det er altid tydeligt angivet, at der er tale om en special-skaffevare.
 • Returvarer fratrækkes 20% af salgsprisen til dækning af værdiforringelse og lagerhåndtering samt pålægges kr. 125,00 i administrationsgebyr. 
 • Kundens tilgodehavende returneres indenfor 30 dage

CleanXpert Prisgaranti:

Betingelser for prisgaranti

 • Varen skal være samme fabrikat & model
 • Send per email dokumentation for at varen kan købes billigere et andet sted.
 • Dokumentationen kan være et tilbud, katalog eller download af hjemmeside der hvor varen er billigere.
 • Prisgaranti gælder max. 14 dage fra faktureringsdato. Modtages dokumentationen for at varen kan købes billigere et andet sted efter dette tidspunkt, kan prisgarantien ikke gøres gældende. 
 • Prisgarantien gælder ikke for varer, som andre kun udbyder til salg i begrænset omfang og tid, kø- og åbningstilbud, postordresalg, skaffevarer (bestillingsvarer) samt varer specielt fremstillet til kunden.
 • Prisgarantien gælder kun for priser fundet hos danske forhandlere. Det vil sige danske tilbudsaviser, danske kataloger, danske annoncer, danske hjemmesider o.lign samt i danske kroner.
 • CleanXpert giver prisgaranti Bruttopris mod Bruttopris, Nettopris mod Nettopris samt Tilbud mod Tilbud

Persondatapolitik

Nedenfor kan du læse om hvilke oplysninger CleanXpert.dk registrerer om dig, og hvad de bliver brugt til.
For at du kan indgå en aftale med os via websitet, skal du lade dig registrere med følgende personlige oplysninger:

 • CVR nummer
 • Navn / firmanavn
 • Kontaktperson
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse

Personoplysningerne registreres hos CleanXpert.dk og opbevares i 5 år, hvorefter oplysningerne slettes.
Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.
Følgende grupper af medarbejdere har adgang til de registrerede oplysninger: ledelsen, salg og markedsføring.
Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.
Vi videregiver dit navn, adresse og telefonnummer til vores leverandører/vognmænd for at levere den/de bestilte varer.
Der registreres ingen personfølsomme oplysninger.
CleanXpert.dk er dataansvarlige for indsamling og håndtering af data, herunder persondata.
Som registreret hos CleanXpert.dk har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen og du har ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til CleanXpert.dk via e-mail: salg@cleanxpert.dk

 Cookies

Der benyttes cookies til at opbevare din ”favoritliste”, hvis du har gemt varer i denne.
Derudover gemmes ingen cookies.

 

Logstatistik

Logstatistik bruges på www.cleanxpert.dk og betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende et website har haft, hvor de kommer fra, på hvilken del af websitet dette forlades mm.

På www.cleanxpert.dk anvendes logstatistik med det formål at optimere websitet og dets funktionaliteter. Logstatistikken bruges til at skabe øget brugervenlighed

 

Udlejning forsikringsbetingelser

GENERELLE LEJE- OG FORSIKRINGSBETINGELSER
 

1. Generelle betingelser for udlejning

Såfremt andet ikke er skriftligt aftalt finder nedenstående regler og de i CleanXpert ApS’ prislister angivne priser anvendelse for ethvert lejemål, der aftales med CleanXpert ApS.

Den, der rekvirerer ydelsen, betegnes i det følgende som lejer, og CleanXpert ApS, som udlejer.

Priser

Samtlige oplyste priser er excl. moms, forsikring, miljøbidrag, forbrug, transport mv. Udlejer er berettiget til at ændre priserne i overensstemmelse med punkt 10, idet udlejer dog uden varsel kan ændre priser, hvis ændringen skyldes reguleringer i offentlige afgifter og skatter.

 

2. Lejemålets genstand

Lejemålets varighed og opsigelse

Lejemålet tager sin begyndelse fra og med den dag det lejede forlader udlejers plads og løber frem til og med den dag det er retur på udlejers plads i udlejningsklar tilstand. Såfremt det er aftalt, at det lejede skulle forlade udlejers plads tidligere end sket, og forsinkelsen beror på lejers forhold er udlejer i forhold til betaling af lejeafgift berettiget til at anse lejeperioden for påbegyndt på det aftalte tidspunkt.

Opsigelse af lejemål på materiel skal ske med 1 dags varsel.

Minimumslejeperiode er 1 dag.

Opsigelse af lejemål på Langtidsudlejning skal dog ske med 7 dages varsel. Minimumslejeperiode vedrørende langtidsudlejning aftales ved indgåelse af kontrakt, men er dog altid minimum 30 dage.

Lejeafgift

Den daglige lejeafgift beregnes for hele lejeperioden, uanset om det lejede materiel benyttes eller ej. Al udlejning til private beregnes som kalenderdage.

 

3. Lejers forpligtelser og ansvar

Transport

Transport sker for lejers regning og beregnes efter gældende takster eller tilbud.
Lejer er berettiget til at afhente lejet materiel hos en af udlejers afdelinger, i hvilket tilfælde lejer har det fulde ansvar under transporten samt af- og pålæsning.

 

Montering mv.

Lejer afholder alle udgifter til materiellets montering, demontering, afhentning, returnering og betjening samt alle udgifter til brændstof, smøring, elektricitet, forbrugsafgifter m.v.

Reklamation

Materiellet leveres af udlejer i driftsklar og forsvarlig stand. Lejer er forpligtet til at reklamere den første lejedag i tilfælde af fejl og mangler ved det lejede. Efterfølgende reklamationer har således ingen retsvirkning.

Reparationer

Lejer må ikke lade udføre reparationer eller forandringer på materiellet.

Eventuelle reparationer i lejeperioden må således alene udføres af udlejer eller en af udlejer anvist reparatør. Udlejer hæfter ikke for reparationer, som lejer desuagtet har ladet foretage i lejeperioden. Lejer er erstatningsansvarlig for eventuelle skader materiellet bliver påført ved reparationsarbejder i strid med det ovenfor anførte.

Lejer er forpligtet til at betale for samtlige i lejeperiodens udførte reparationer, uanset disse er foranstaltet af udlejer efter henvendelse fra lejer, såfremt reparationen var nødvendiggjort af forhold, som lejer hæfter for.

Aflevering

Lejer er forpligtet til at aflevere det lejede materiel ved lejeforholdets ophør i rengjort og samme stand som ved modtagelsen, hvilket vil sige uden fejl og mangler. Udlejer foretager eftersyn af materiellet indenfor rimelig tid, efter at dette er returneret til udlejers plads.

Eventuelle mangler og skader, bortkommende dele, herunder betjeningsvejledninger m.m., erstattes fuldt ud af lejer, idet der henvises til forsikringsbetingelserne i pkt. 5.

Sliddele (sugeslanger, børster, sugegummi, mundstykker, rondelholdere m.v.) på maskiner faktureres særskilt, såfremt det måtte være i ikke brugbar stand ved returnering. Det er alene leverandøren som afgør dette.

Maskiner som kommer retur i ødelagt stand, repareres i kundens regning. Det er kundens pligt ved returnering at gennemgå maskinens stand.

Ligeledes faktureres rengøring samt forbrugsvarer til lejer.

Det lejedes placering

Udlån eller leje til tredjemand må ikke finde sted uden udlejers skriftlige samtykke. Ligeledes må materiellet ikke flyttes til anden arbejdsplads end den på lejesedlen anførte eller i øvrigt forudsatte arbejdsplads uden udlejers skriftlige samtykke. Uanset om der ikke er anført specifik arbejdsplads og/eller sådan specifik arbejdsplads ikke forudsat må materiellet på intet tidspunkt bringes uden for Danmark.

Risiko og ansvar

Lejer påtager sig i lejeperioden enhver risiko og ethvert ansvar for det lejede materiel. Lejer hæfter således endeligt for alle typer af skader, såvel bl.a. tingskade som personskade uanset om skaden rammer det lejede, lejer eller tredjemand, og uanset om skaden er hændelig eller kan tilregnes lejer eller personer, som lejer hæfter for.

Lejer har pligt til selv at tegne forsikring mod det erstatningsansvar, som lejer måtte pådrage sig i forbindelse med brugen af dette. Lejer skal på anmodning dokumentere, at sådan forsikring er tegnet og i kraft.

Lejer skal holde udlejer skadesløs i den udstrækning, udlejer måtte blive pålagt erstatningsansvar over for tredjemand for sådant tab og sådan skade, som udlejer ikke er ansvarlig for i medfør af nærværende generelle leje- og forsikringsbetingelser.

 

4. Udlejers ansvar

Udlejer kan kun gøres ansvarlig for personskade, hvis det kan bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af udlejer eller andre, som udlejer har ansvar for. Erstatning for personskade kan aldrig overstige det i dansk ret til enhver tid gældende erstatningsniveau.

Udlejer er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, der indtræder mens materiellet er i lejers besiddelse. Udlejer er ej heller erstatningsansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af lejer eller på produkter, hvori disse indgår. I alle andre tilfælde er udlejer ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre under samme betingelser, som angivet ovenfor vedrørende personskade, dog begrænset til den modtagne lejeafgift modtaget for det lejede frem til skaden.

Udlejer kan i intet tilfælde pålægges ansvar for lejers indirekte tab eller eller følgeskader af nogen art, herunder driftstab Udlejer har til enhver tid ret til at få adgang til inspektion af det lejede materiel samt til at udfører service på materiel.
 

5. Forsikringsbetingelser

Lejer er forpligtiget til at tegne forsikring hos udlejer for hele lejeperioden, medmindre der er indgået en særskilt skriftlig aftale med udlejer. Lejer kan alene anses for at have opfyldt denne forpligtelse, såfremt lejer kan fremvise kvittering for rettidig betalt forsikringspræmie til udlejer.

Udsættes det lejede for tyveri, hærværk, brand m.v. skal lejer anmelde forholdet overfor politiet, ligesom lejer i disse tilfælde og ved enhver anden skade straks og senest indenfor 24 timer fra skaden er eller burde have været opdaget skal meddele udlejer om forholdet .

 

Dækning

Forsikringen dækker pludselig opstået skade på materiellet.
Forsikringen hos udlejer dækker ikke under transport på lejers køretøjer.
Dækningsområdet er fast grund i Danmark.
Skader, som opstår ved fortsæt, grov uagtsomhed eller anden misligholdelse udvist af lejer, dækkes ikke af forsikringen, men afholdes således fuldt ud af lejer.

Selvrisiko

Lejer hæfter for selvrisiko ved skader på udlejers materiel med følgende beløb beregnet ud fra materiels nyværdi:

Nyværdi

Selvrisiko

kr. 0 – 50.000,00

kr. 15.500,00

kr. 50.001,00 – 100.000,00

kr. 31.000,00

Beløb er ekskl. moms.

 

6. Betalingsbetingelser

Udlejers betalingsbetingelser er netto kontant, medmindre der er indgået særskilt skriftlig aftale med udlejer.
I tilfælde af for sen betaling beregner udlejer rente pr. påbegyndt måned med 2 %.
Udlejer beregner endvidere rykkergebyr, som pt. udgør kr. 100,00 pr. fremsendt rykker.
Udlejer forbeholder sig ret til at beregne 3 måneders depositum, inden lejestart.

 

7. Vagtordning

Udlejer har etableret vagtordning.

Til vagtordningen er tilknyttet følgende telefonnummer: 23 24 34 99.

Startgebyr ved opkald: kr. 1.800,00

Der beregnes et tillæg på 100% på alle medgåede timer, på den til enhver tid gældende timepris, varierende efter arbejdsopgave.

 

8. I øvrigt

I tilfælde af misligholdelse af det lejede, anden overtrædelse af nærværende ”Generelle leje- og forsikringsbetingelser” fra lejers side samt manglende betaling, er udlejer berettiget til – for lejers regning – at hjemtage det lejede uden forudgående varsel.

Eventuelle rabatter af enhver art ydes kun på betingelse af rettidig betaling.

Ved lejers misligholdelse af lejeaftalen, er lejer forpligtet til at erstatte samtlige udlejers tab i henhold til dansk rets almindelige regler.

 

9. Lovvalg og Værneting

Lejeforholdet er omfattet af dansk ret og værnetinget er Retten i København i første instans.
 

10. Ændringer

Udlejer forbeholder sig ret til at ændre nærværende ”Generelle leje- og forsikringsbetingelser” med 1 uges varsel.

 

11. Ejerskab

Materiel kan være ejet af tredjemand (herunder specifikt leasingselskaber). 


Reparation og service på maskiner

Reservedele og tilbehør som forbruges i forbindelse med reparation og service på maskiner, sælges i nogle tilfælde til priser som varierer fra opgivne priser på hjemmesiden.

Er en maskine indleveret til reparation bliver maskinen repareret og/eller serviceret således at den er testet OK og er i almindelig brugbar stand.

Maskiner som ikke er afhentet senest 7 dage efter færdigmelding pålignes herefter et dagligt opbevaringsgebyr på kr. 50,- excl moms.

Betaling af den udførte reparation og/eller service skal være foretaget før end maskinen kan afhentes.

Andet

Beløb er excl. moms.
CleanXpert.dk tager forbehold for evt. trykfejl og påkræver sig i øvrigt retten til, at annullere et varesalg som er bestilt med en fejlagtig pris, farve, mængde eller lign.

 

Leveringsbetingelser på webshop: 
Frit leveret ved køb over kr. 1.500,- (ekskl. moms) - Stiger sendes ufranko.

Leveringsbetingelser for butik, telefonisk eller ved e-mail:
Frit leveret ved køb over kr. 1.500,- (ekskl. moms) - Stiger sendes ufranko.

 

Venlig hilsen,

Firma:

CleanXpert ApS

CVR nr:

26301041

Adresse:

Blegdamsvej 78, 2100 København Ø.

Telefon:

+45 70 222 233

Telefax:

+45 70 222 232

Skype nr:

+45 36 969 423

E-mail:

cleanxpert@cleanxpert.dk

Kontonr:

5013 1162534

IBAN nr:

DK0650130001162534

SWIFT :

JYBADKKK