Acetone 1 ltr
search
  • Acetone 1 ltr

Acetone 1 ltr

36,95 kr.
Ekskl. moms
Acetone kan bruges til bl.a. at fjerne pletter fra neglelak og cellulosemaling. Kan desuden bruges til at rense pensler og værktøj efter malerabrjede med celluloselakker. Acetone kan ligeldes benyttes til at fjerne rester efter klistermærker etc.
Sidste elementer på lager

15690101
 

Hurtig levering, 1-3 hverdage

 

Fri fragt ved køb over 1500,-

Stoffet virker affedtende, så du skal undgå længere tids kontakt med huden ellers kan det medføre revnedannelser i huden og eksem.

Acetone betragtes som farligt affald og skal bortskaffes efter din kommunes anvisninger.

  • Irritrer øjnene.
  • Gentagne udsættelser kan give tør eller revnet hud.
  • Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.
  • Opbevares utilgængeligt for børn.
  • Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted.
  • Holdes væk fra antændelseskilder.
  • Rygning forbudt.
  • Træf foranstaltninger mod statisk elektrcitet.
  • Ved indtagelse kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.
15690101
1 Enhed