Terpentin Mineralsk 1 ltr
search
  • Terpentin Mineralsk 1 ltr

Terpentin Mineralsk 1 ltr

27,95 kr.
Ekskl. moms
Mineralsk Terpentin bruges som fortynder til alkydmalinger, træbeskyttelse og oliemalinger. Kan desuden også benyttes til rengøring af værktøj.

1566
 

Hurtig levering, 1-3 hverdage

 

Fri fragt ved køb over 1500,-

Ved behandling af terrazzogulve, linoleumgulve, flisegulve, marmorgulve og fyrretræsgulve benyttes følgende blanding:


Brandfarlig - Farlig:

  • Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding.
  • Kan give lungeskader ved indtagelse.
  • Giftig for organismer, der lever i vand.
  • Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
  • Opbevares utilgængeligt for børn.
  • Undgå indånding af dampe.
  • Undgå udledning til miljøet.
  • Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning. Kontakt omgående læge og vis ham beholderen.
1566
15 Varer