Sanitetsprodukter

Betal med kreditkort Betal med kreditkort Betal med kreditkort Betal med kreditkort Betal med kreditkort Betal med kreditkort Betal med kreditkort Betal med kreditkort

Klorrent 5 ltr Forstør

Klorrent 5 ltr

1121

New product

54,95 DKKekskl. moms

Mindste køb 3

Tilføj til favoritliste

På lager
Fri fragt over 1500,- kr.

983 Varer

Klorrent er et alkalisk klorholdigt rengøringsmiddel, som anvendes til at desinficere, blege, rense og blødgøre. Mindste salg 1 kolli 3 stk

Flere detaljer

Brugsanvisning:

Rengøring:1 dl pr 5 ltr. vand.
Toiletter:1 dl hældes ned langs skyllekanten (NB! Klor må aldrig blandes med andre WC-rensemiddler).
Afløb:1 dl. hældes direkte ned i afløbet, lad det virke ½ time og skyl efter.
Blegning:1½ dl til 10 ltr. vand i 1-2 timer til meget snavset tøj.R-sætninger:R31 Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
R34 Ætsningsfare.
R50 Meget giftig for organismer, der lever i vand.

S-sætninger:S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.
S36/37/39 Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og briller/ansigtsskærm.
S45 Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt.
S50 Må ikke blandes med syre.
S61 Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning.

Sammensætning
på etiketten:
Dinatriummetasilikat, pentahydrat: 1 - 5 %,
Natriumhypochloritopløsning; aktiv chlor: 4 %

Farebeskrivelse:Må ikke blandes med syre eller syreholdige produkter, da der kan udvikles giftige klordampe.

Sundhedsmæssige virkninger:Virker ætsende på hud og øjne. Kan give varig skade på øjnene, specielt hvis produktet ved kontakt ikke STRAKS skylles væk. Se i øvrigt sikkerhedsdatabladets punkt 11 for yderligere information om sundhedsfare.

Miljøeffekt:Produktet er meget giftig for organismer, der lever i vand.
Produktet kan i større mængder medføre en lokal ændring af surhedsgraden i mindre vandsystemer, som indebærer risiko for skadevirkninger overfor vandlevende organismer.
Produktet indeholder ingen PBT eller vPvB stoffer.

Skriv en anmeldelse

Klorrent 5 ltr

Klorrent 5 ltr

Klorrent er et alkalisk klorholdigt rengøringsmiddel, som anvendes til at desinficere, blege, rense og blødgøre. Mindste salg 1 kolli 3 stk

ANDRE PRODUKTER I DEN SAMME KATEGORI: